Skolan in i framtiden

Till jul fick jag av en kollega en bok i julklapp, den julklappen har jag nu äntligen läst ut. Min kollega vet att jag älskar att läsa. Så den bästa julklappen kunde ju inte vara annat än en bok.

Fil 2016-05-04 09 15 14

Vägen ut ur skolkrisen av Mats Bergstrand (red.) (2015)

Flera av artiklarna i boken är riktigt intressanta och läsvärda. Artikeln av Martin Ingvar som lyder Barns dyslexi ingen ursäkt för att inte lära dem läsa är riktigt bra.

Det förekommer att extra insatser för läs- och skrivförmåga villkoras med att barnet har en dyslexidiagnos (som oftast är av varierad kvalitet) hämmar en kritisk granskning av de pedagogiska och didaktiska metoder som används för läs och skrivinlärning. (Sid. 35) 

Jag tror som författaren att man ofta lägger problemet hos barnet i stället för att granska dig själv som pedagog. Hur fungerar min undervisning? Har jag rätt metoder? Jag kanske måste se ur ett annat perspektiv. Samtidigt blir jag nyfiken på vad författaren anser är en effektiv läs- och skrivinlärning? Vidare skriver Martin Ingvar att detta är en komplex process och är beroende av flera olika faktorer och precis så är det. Som lärare ska du sätta dig in i varje elevs situation och förutsättning. Men en sak är säker att som lärare behöver du ha goda kunskaper i läsdidaktik och förstå att de första årens läs- och skrivinlärning är viktig och direkt avgörande för barnets fortsatta utveckling.

Artikeln Vägvinnare och villovägar i matematikundervisningen av Attila Szabo är också intressant.

Men lärarna vittnar också om att det händer något med barnens intresse när de kommer till 10-11 årsåldern. Det är nämligen då många barn upplever matematiken tråkig eller obegriplig och ointresse blir otaliga matematiklektioner under återstående delen av skoltiden, där en stor del av klassen varken förstår lärarens genomgångar eller upplever att de klarar av att lösa uppgifterna i läroboken. 

Jag både förstår och inte förstår innehållet i citatet här ovan. Jag har också mött elever som tycker matematik är svårt och ointressant men lyckats vända på det. Jag har också mött fler elever som tycker matematik är det roligaste som finns. Matematik är kommunikation för mig. Jag vill att eleven ska uppleva och upptäcka matematiken med allt vad det innebär, symboler, tecken, mönster, bilder, konst och så vidare. Eleverna måste få prova och ompröva om det behövs. De ska skapa, rita, bygga matematik och samtala. Inte ha fokus på rätt och fel utan vad kan vi förändra och göra annorlunda. På så sätt utvecklas elevernas förmågor att hantera problem, skapar strategier och metoder i interaktion med sina klasskamrater och dig som lärare. Något som även författaren är inne på med artikeln.

Jag tror som flera av författarna i boken att vi behöver tänka om, tänka nytt för att utveckla skolan in i framtiden. Vi måste vara mer med tiden, se andra värden och våga ompröva.

Tänka nya tankar

När jag var på läs- och skrivdagen den 16 maj i Stockholm så hade man möjligheten att inhandla lite litteratur. Jag har ju ett stort intresse för just böcker så jag kunde inte låta bli. Vid lärarförbundet hittade jag följande bok;

Föra tanken vidare av Ulla Wiklund.

Recension 

2014-06-03 15.13.11

Jag vet inte vad det var som tilltalade mig med jag tror att det var underrubriken som lyder ”Reflekterande arbetssätt i skolan”, jag blev nyfiken. Jag arbetar mycket med elevernas metakognitiva förmåga i klassrummet. Eleverna tränas i att reflektera över sitt eget lärande genom loggböcker, kamratrespons, utvärdering av lektionens mål, utvärderar min undervisning eller genom portfolio. Jag ville ha nya idéer. Fick jag det då?

Så klart ficka jag nya idéer! Redan på sidan 20 där en pedagog berättar att i hennes klass arbetade de med något som de kallar ”Talarstol”. En gång i veckan får eleverna tillfälle att berätta om precis vad de vill och är intresserade av. En strålande idé som jag redan till hösten kommer införa i min egen klass, då flera av mina elever har som mål att just utveckla sin kommunikativa förmåga genom att presentera och redovisa.

Jag har länge låtit eleverna reflektera över olika frågeställningar i en egen loggbok en gång i veckan. En övning som mina elever är väldigt förtjusta i. Men i boken föra tanken vidare på sidan 54 ger en pedagog tips om att låta elever reflektera två och två. Ytterligare en strålande idé. Så i fortsättningen ska jag låta eleverna varva skrivandet i loggboken med enskild respektive parreflektion.

Till sist vill jag presentera ytterligare ett tips som kommer upp i slutet av boken. Det handlar om portföljer. Jag har redan i dag en form av portfölj för mina elever som varje läsår sparar arbeten inom olika ämnen som de reflekterar kring. Portföljen visas upp på utvecklingssamtalet av eleverna och utifrån portföljen har då jag och eleven skapat en form av grund för den framåtsyftande planeringen.  På utvecklingssamtalet kan vi sedan komma överens om föräldrarnas roll i elevens framåtsyftande planering.

I boken föra tanken vidare tar de även upp lärarens portfölj. Jag som lärare ska efter varje lektion reflektera utifrån några givna frågor. Detta ska göras över en period för att man sedan ska kunna gå in och granska portföljen för att synliggöra olika mönster i undervisningen. Utifrån det kan man säkert sedan göra vissa förändringar i sin egen undervisning. Detta kan kännas betungande att efter varje lektionstillfälle reflektera över sig själv. Jag tror ändock att jag ska göra ett försök i höst för jag är spänd på om jag sedan kan hitta något mönster i min egen undervisning som jag vill förändra.

Boken är ful med kloka tankar både av författarinnan och av olika pedagoger som berättar om sitt eget arbete. Tankar och synpunkter är kopplade till senaste forskningen och jag kan klart se paralleller mellan andra böcker jag har läst den senast tiden. En bok jag varmt rekommenderar att läsa.

Välkomna!

Hej och välkomna!

Jag heter Ulrika och är lärare detta är min blogg som är i uppbyggnadsfasen så ha tålamod. Här kommer ni att få följa tankar, idéer och glimtar från min vardag i skolan. Jag har nämligen kommit på att mitt huvud är fullt med ord, bokstäver och massor av annat som jag måste få ur mig och det är det ni kommer att få läsa om här.

Vi hörs!