Förmågan att förstå

Efter att ha läst en hel del artiklar skrivna av Göran Svanelid om The Big 5 så kände jag att äntligen har jag hittat en form och verktyg att själv förstå förmågorna i Lgr 11. Men det viktigaste av allt jag hittade ett verktyg för eleverna att förstå vilka förmågor de ska träna och utveckla.

Så vid terminstart i augusti 2012 introducerade jag The Big 5 i klassrummet. De olika förmågorna sitter uppsatta väl synligt på väggen och så har jag en fin plansch framme på whiteboarden. Jag har även laminerat in ett papper där de olika förmågorna finns representerade. Det papperet använder vi oss av vid ett avslut på ett tema eller som avslut på en lektion. Eleverna stryker över med hjälp av en overheadpenna de förmågor de anser sig ha tränat på under temat eller under lektionen. Första gången de gjorde denna övning blev de både förvånade och stolta för de blev medvetna om hur mycket de faktiskt gör och tränar på under en lektion eller ett tema.

Efter ett tips om en annan blogg som heter The Big6 så växte en idé fram i mitt huvud. För det är ju nämligen hög tid för ämnesprov för årskurs 6 och snart närmar sig första provet i ämnet svenska. Men en del i ämnesproven får vi lärare råda över själva när det ska genomföras och det är den muntlig redogörelsen och samtal. Så i veckan var det då dags för den muntliga redogörelsen. Men först ville jag att eleverna verkligen förstod vad muntlig redogörelse innebär men även vad det är man bedömer. Det var då jag använde mig av idén jag hade fått på bloggen The Big6. Jag använde mig helt enkelt av den modell som de presenterar på deras blogg.

Jag och mina elever formade tillsammans progressionen för att muntligt kunna redogöra med tydlig början, innehåll och slut. Modellen stod kvar på tavlan under hela lektionen. När alla var klara med sina muntliga redogörelser och hade givit positiv feedback till varandra fick de under någon minut titta på den modell de hade skapat under inledningen av lektionen. På min fråga om de själva kunde göra en realistisk bedömning av sin förmåga så kunde de svara ja. På min påföljande fråga om de själva kunde se vad de skulle träna på och utveckla, kunde de så klart även svara ja.

Jippi! Jag blir glad för det blir så tydligt för eleverna men även för mig. Jag har ansvaret för bedömningen men mina elever är delaktiga i sin egen bedömning. Som oftast stämmer elevens analys med min vilket gör att alla känner sig trygga och sedda.

Vad säger dom?

I svenska arbetar jag och mina elever precis just nu med minoritetsspråken samiska, Romani chib, Jiddisch, meänkieli och finska, det är mycket intressant och spännande. Eleverna tycker det är roligt och har många kloka reflektioner kring språkens likheter och skillnader.

Vi roade oss på den senaste lektionen med att titta på två olika program som finns publicerade på UR. Det ena programmet var på meänkieli och handlade om Iduns magiska äpplen det andra programmet var på sydsamiska och handlade om Lokvargen- en animerad berättelse. Detta var svårt som ni förstår men vi gjorde ändå ett försök. Vi lyssnade efter ord som vi kanske kände igen och som även liknade svenskan. Vi försökte följa med i bildspråket för att på så vis förstå innehållet.

Elevernas reflektion efteråt är att de förstod ingenting varken språk eller bildspråk. Vissa elever kunde ändock känna igen vissa ord som sas. De berättade att de även tycker norska och danska är svårt att förstå.

Jag kan också tycka det är svårt men jag kan ändock hjälpligt förstå det som sägs om inte annat så förstår jag bildspråket och på så vis ändå bilda mig en uppfattning om innehållet. Denna övning fick mig att reflektera över hur ovana mina elever är att lyssna på andra språk. De är så vana med brittisk engelska och av amerikansk engelska så de kan inte lyssna på något annat. De är även så vana med det bildspråket genom filmer, tecknade filmer, dataspel osv.

Detta tycker jag är synd. För mig är det inte bara språket och dess betydelse utan det handlar även om att man visar hänsyn, tolerans och respekt för sina medmänniskor genom att acceptera och försöka förstå vad de säger. Så jag tänker nu träna mina elever i att se fler program på UR på andra språk.

Tänk att det skulle bli så roligt…..

Tänk att jag som lärare ska få höra dessa fina ord. Jag blir lycklig då jag inser att skolan för just denna elev betyder så mycket. Jag ska nu berätta. Under min lektion i teknik för en grupp elever som går i klass tre räcker en liten flicka upp handen och säger följande;

Tänk att det skulle bli så här roligt att gå i skolan det visste jag inte. Jag trodde när jag började skolan att det bara skulle bli svenska och matematik men det blev det inte. Utan man får lära sig nya saker i no och so också. Jag tycker det är så roligt och jag lär mig nya saker varje dag som jag berättar för min mamma när jag kommer hem.

Ögonen tindrade på den lilla flickan och jag blev varm i hela mitt hjärta. Då vet jag varför jag blev lärare :).

Hur jag lär mig!

Äntligen fick jag träffa mina elever igen :). Lite trötta var de dock allt, men det är fröken också. För har man haft två veckors ledighet och man har kunnat sova hur länge man ville, så kan det vara trögt att komma upp på morgonen.

Men de fick i varje fall starta dagen med att reflektera i sina loggböcker. Det de skulle fundera kring var sitt eget lärande. Hur lär jag mig bäst? De flesta elever skriver att de lär sig bäst genom att lyssna, titta, och undersöka. Det jag som lärare blir nyfiken på då, är vad menar man med att lära sig bäst genom att lyssna? Hur lyssnar man bäst? Hur länge orkar man lyssna? Är det skillnad på det jag som lärare berättar om? Lyssnar man på olika sätt beroende på vad det är för ämne läraren undervisar i/om? Det ska mina elever få berätta för mig snart 🙂 då jag blir så nyfiken.

Eleverna fick även fundera kring vilka mål de har satt upp för terminen och hur de skulle nå dessa mål. Även här har de mycket kloka tankar och tips. Läsa, titta på filmer med och utan text och på engelska, öva på olika webbsidor såsom matematik och svenska, spela spel, diskutera och samtala med familjen men även be om hjälp när man inte kan. Men det allra viktigaste försöka göra sitt bästa!

Nu startar jag!

Min julledighet har jag ägnat mig åt att läsa, läsa och läsa. Både barn- och ungdomslitteratur till skolan bibliotek, deckare och andra skönlitterära böcker för min egen själs skull samt senaste forskning vad avser framgångar i undervisningen. Några nya idéer har poppat upp och ska redan på tisdag testas på mina underbara elever. Jag återkommer med resultatet.