Tänka nya tankar

När jag var på läs- och skrivdagen den 16 maj i Stockholm så hade man möjligheten att inhandla lite litteratur. Jag har ju ett stort intresse för just böcker så jag kunde inte låta bli. Vid lärarförbundet hittade jag följande bok;

Föra tanken vidare av Ulla Wiklund.

Recension 

2014-06-03 15.13.11

Jag vet inte vad det var som tilltalade mig med jag tror att det var underrubriken som lyder ”Reflekterande arbetssätt i skolan”, jag blev nyfiken. Jag arbetar mycket med elevernas metakognitiva förmåga i klassrummet. Eleverna tränas i att reflektera över sitt eget lärande genom loggböcker, kamratrespons, utvärdering av lektionens mål, utvärderar min undervisning eller genom portfolio. Jag ville ha nya idéer. Fick jag det då?

Så klart ficka jag nya idéer! Redan på sidan 20 där en pedagog berättar att i hennes klass arbetade de med något som de kallar ”Talarstol”. En gång i veckan får eleverna tillfälle att berätta om precis vad de vill och är intresserade av. En strålande idé som jag redan till hösten kommer införa i min egen klass, då flera av mina elever har som mål att just utveckla sin kommunikativa förmåga genom att presentera och redovisa.

Jag har länge låtit eleverna reflektera över olika frågeställningar i en egen loggbok en gång i veckan. En övning som mina elever är väldigt förtjusta i. Men i boken föra tanken vidare på sidan 54 ger en pedagog tips om att låta elever reflektera två och två. Ytterligare en strålande idé. Så i fortsättningen ska jag låta eleverna varva skrivandet i loggboken med enskild respektive parreflektion.

Till sist vill jag presentera ytterligare ett tips som kommer upp i slutet av boken. Det handlar om portföljer. Jag har redan i dag en form av portfölj för mina elever som varje läsår sparar arbeten inom olika ämnen som de reflekterar kring. Portföljen visas upp på utvecklingssamtalet av eleverna och utifrån portföljen har då jag och eleven skapat en form av grund för den framåtsyftande planeringen.  På utvecklingssamtalet kan vi sedan komma överens om föräldrarnas roll i elevens framåtsyftande planering.

I boken föra tanken vidare tar de även upp lärarens portfölj. Jag som lärare ska efter varje lektion reflektera utifrån några givna frågor. Detta ska göras över en period för att man sedan ska kunna gå in och granska portföljen för att synliggöra olika mönster i undervisningen. Utifrån det kan man säkert sedan göra vissa förändringar i sin egen undervisning. Detta kan kännas betungande att efter varje lektionstillfälle reflektera över sig själv. Jag tror ändock att jag ska göra ett försök i höst för jag är spänd på om jag sedan kan hitta något mönster i min egen undervisning som jag vill förändra.

Boken är ful med kloka tankar både av författarinnan och av olika pedagoger som berättar om sitt eget arbete. Tankar och synpunkter är kopplade till senaste forskningen och jag kan klart se paralleller mellan andra böcker jag har läst den senast tiden. En bok jag varmt rekommenderar att läsa.