Att nå nya mål! Skolutveckling

I förra veckan arrangerade Pedagogiskpubgotland ett seminarium med Carina Schedvin som kallades för Pedagogisk Puls. Carina är forskarstuderande vid Åbo Akademi och pedagogisk handledare. Carina berättade om teoretiska bakgrundsmodeller på skolans kulturella och strukturella förutsättningar och hinder. Det var mycket intressant. Hon har skrivit flera avhandlingar som handlar om rektorer och utbildningssystem. Carina är för tillfället anställd på skoldialogen.

Carina började berätta om skillnader mellan Finland och Sveriges skolsystem och att i Finland har man läroplikt medan i Sverige har man skolplikt. Hon berättade om rektorers utbildning och om lärares utbildning. Det som jag tyckte var intressant av benämningen positiva skolor. Hur får man en positiv skola? Ja, det var olika saker som:

 • Oberoende av omvärlden inriktade man sig på att bevara och utveckla den egna skolan.
 • Betonar baskunskaper och regelbundna utvärderingar samt individanpassade kunskapskontroller.
 • Lärarna samverkade och utvecklade strategier för olika slags samarbeten.
 • Bredare pedagogisk palett alltså en varierad undervisning.
 • Lärarna har gemensamt regelverk för social fostran. (Det man har bestämt på arbetslagsmötet gäller).
 • Positiv förväntan på eleverna.
 • Ordning och reda – god arbetsmiljö.
 • God dialog mellan hem och skola.
 • Skolans primära nyttighet.

Vad gällde då för positiva skolledare?

 • Rektor är närvarande
 • Nätverka
 • Rektor är visionär och kan effektuera visioner.
 • Tydlig pedagogisk och didaktisk inriktning.
 • Samverkar med lärarna och har god insyn i lärarnas vardag.
 • Hög personlig profil.
 • Rektor arbetar efter down-up principen med hög förankring hos lärarna.
 • Positiv förväntan och stöttar lärarna i deras arbete med eleverna.
 • Skolan primära nyttighet.

Vid skolutveckling behöver man förändra i värderingarna menade Carina. Det tror jag också. Det som gör att man utvecklas är en samsyn och ett gemensamt mål. För att nå dit måste viktiga grunder etableras som gemensamma regler som alltid hålls oavsett vad man tycker. Ordning och reda i klassrumsmiljön. Tydlighet i ledarskap både från rektor men även lärare. Höga förväntningar på eleverna men även på varandra anser jag. Drivet och engagemanget att utveckla undervisningen tillsammans.

Till sist fick vi sätta oss och titta på vår egen skola. Hur ser vår kultur ut på skolan? Vilka förutsättningar har vi? Vilka hinder stöter vi på? Vart vill vi? Vilka mål? Hur når vi dit? mycket spännande var det och framförallt nyttigt. Vi vet i varje fall vad vi vill på vår skola. Nu ska vi bara se till att nå dit.