Min tid är dyrbar!

Precis som alla andra somrar har jag tagit det lugnt, badat, motionerat, sovit, lyssnat på musik, umgåtts med familj och vänner, laddat batterierna helt enkelt. I allt det lugna och i den avslappnade tillvaron har jag också sorterat lite material, rensat bland material och besökt Almedalsveckan, där jag lyssnat precis på just det som jag är intresserad och nyfiken på. I början av sommarlovet har jag svårt att läsa och det beror främst på att jag är trött i hjärnan. Så inledningen av sommarlovet då blir det inte så mycket läsning, en och annan skönlitterär bok eller någon tidskrift helt utan krav på eftertanke.

Efter halva sommarlovet hade hjärnan vilat så pass mycket och suget började komma. Då kan jag inte stå emot utan då tar jag tag i högen av faktaböcker. En del böcker har legat ganska länge och väntat på att bli lästa.

Först ut var Framgångsrik undervisning i matematik som sedan följdes upp med Handbok i formativ bedömning, sedan har det blivit några böcker till men jag ska inte presentera böckerna närmare här och nu. Utan jag ska filosofera över något helt annat som har dykt upp i mitt huvud under mitt läsande. Funderingarna har inte bara dykt upp när jag läst böckerna utan även när jag har läst inlägg på Twitter och på Facebook. Det handlar om tiden! Tid kan betyda massor av olika saker beroende i vilket sammanhang man pratar om tid som exempel: mätbar fysikalisk storhet, relativitetsteorin, tidsbestämning i historia och i konsten kan tiden vara ett ”ögonkast”. Tid i mitt sammanhang handlar om skolan så klart och min tid i klassrummet, på arbetsplatsen och i mitt eget hem. Tid som tycks för lärare vara en bristvara, tid som aldrig tycks räcka till, tiden som gör att vi blir stressade. Detta har fått mig att fundera på om just tiden har gjort att jag lite nu och då har funderat på att göra något helt annat än att vara lärare?

Vi har så olika förutsättningar på de olika arbetsplatserna runt om i vårt land. Jag speglar bara min egen situation och det behöver inte vara en sanning för andra. Jag tror däremot att många känner igen sig. Jag har bara arbetat på mindre enheter (skolor) där antalet elever har varierat från 40-110 elever i årskurserna F-6. På en sådan liten skola som ni förstår är det inte så många vuxna som arbetar. Precis som på de allra flesta arbetsplatser finns det för- och nackdelar men nu ska jag presentera min arbetssituation vad avser tid. Jag har som lärare 35 h arbetsplatsförlagd tid och 10 h förtroendetid. Under de 35 h har jag 18 h undervisningstid på ett ungefär. Då är det 17 h kvar. Det kan ses som mycket MEN vad är det jag ska göra under dessa timmar? Hade jag fått bestämma så hade jag bara planerat, reflekterat över min undervisning ur ett helhetsperspektiv, reflekterat över mina lektioner, givit återkoppling, dokumenterat, bedömt, samarbetat med andra kollegor, samarbetat med fritidshemmet, samarbetat med förskolan, gått någon webbkurs osv. Mycket av detta gör jag således inte. Vad gör jag då i stället?

 • Personalmöte 1 gång i veckan.
 • Möte i något lyft. (specialpedagogik, matematik, läsning).
 • Elevhälsomöte.
 • Möten med föräldrar.
 • Ledningsgruppsmöten.
 • Fylla på material i klassrummet.
 • Tömma pappersinsamling.
 • Gå ut med komposten.
 • Reda ut konflikter- dokumentera- ringa föräldrar.
 • Bokföra frånvaro.
 • Rättar olika obligatoriska tester och redovisar dessa.
 • Rastvakt.
 • Besvara enkäter.
 • Uppdatera iPads.
 • Beställa material till kopiatorn.
 • Felanmäla fastighetsfrågor.
 • Felanmäla internet som inte fungerar.
 • Kopiera papper.
 • Sätta på kaffet/ diska undan efter andra.
 • Organisera utflykter, simning.
 • Träffa elever som behöver extra stöd.
 • Plocka fram material till lektion.
 • Städa undan efter lektion.
 • Rätta elevarbeten och ge feedback.
 • Samtal med skolsköterskan, kurator eller specialpedagog.
 • Samtal med en kollega.
 • Samtal med resurs, elevassistenter, fritidshemspersonal.
 • Trösta en elev.
 • Plåstra om en elev som skadar sig.
 • Täcka upp för kollegor som är sjuka.
 • Utökad undervisningstid pga det finns inga lärare.
 • Vägleda outbildade lärare som är anställda pga att det inte finns utbildade.
 • Ta emot vikarie och sätta in vikarien i uppgifter för dagen.
 • Kommunicera med matbespisningspersonal och lokalvårdare.
 • Akutmöten kring elevärenden.

Jag kan göra listan ännu längre men jag tror ni fattar. Jag hoppas att ni också inser att jag inte hinner att planera min undervisning. Precis just det jag brinner för, att skapa intressanta, utvecklande, stimulerande, inkluderande lektioner för alla individer i mitt klassrum. När eleverna har gått hem för dagen så är nästan min arbetsförlagda tid slut. Under den tid som är kvar innan min arbetstid är slut försöker jag hinna med allt det som står på listan här ovan. DET innebär att när jag ska börja planera mina lektioner som är mitt huvuduppdrag är min arbetsförlagda tid slut och jag trött. Det innebär att jag får använda min förtroendetid till att planera mina lektioner och min undervisning. Tid som jag skulle ha för att kunna reflektera och förkovra mig i forskning, reflektera över min undervisning, läsa en spännande faktabok. Vad är det som är fel? MIN TID ÄR DYRBAR!

Länge har vi kunnat läsa i sociala medier att det är en lärarbrist, brist på tid, brist på förtroende, brist på utbildad personal i elevhälsoteamen, brist på läromedel, brist på kompetensutveckling, brist på rimliga löner. Jag blir trött, trött, trött! Jag blir trött på att läsa att lärare på sin inarbetad semester behöver arbeta och speciellt inför höstterminstart och tro inget annat det har jag också. Trött på att läsa att lärare går ned i arbetstid för att kunna orka arbeta. Vad är det för fel? När jag reflekterar över detta blir jag trött redan innan det nya läsåret startat. Någonstans måste det vara ett systemfel?

Det spelar ingen roll hur många lyft vi går eller andra så kallade kompetenshöjande åtgärder om vi inte får förutsättningarna att fullfölja våra nyvunna kunskaper i våra egna klassrum. För vardagen tar över och många lärare av ren överlevnadsinstinkt ramlar tillbaka i gamla hjulspår. Jag skulle önska att man tittade över hur organisationen är uppbyggd på skolan. Vem ska göra vad? Hur tar vi vara på tiden bäst? Se bara på första arbetsveckan för lärare. Den är uppbokad stort sätt var enda dag med lyft och andra möten. Alla lärare sitter som på nålar då klassrummet ska ställas i ordning, det är kanske klassrumsbyten, material ska plockas upp, en övergripande planering för terminen ska planeras, detaljplanera första veckan för eleverna, introducera en ny arbetskamrat osv. listan kan göras hur lång som helst. Tid att sitta ned i arbetslaget och gemensamt göra upp en planering för terminen finns inte. Stressen flyger på oss redan första dagen efter ett sommarlov. Jag säger det igen, min tid är dyrbar! Jag vill fylla den med ett innehåll som gynnar mitt arbete i klassrummet tillsammans med och för mina elever. Hur ska vi nå dit? Är det någon som kan ge mig ett konkret, genomtänkt förslag? Jag vet hur jag skulle vilja ha det men vet ni som sitter och bestämmer?

Jag säger det igen. MIN TID ÄR DYRBAR!