Att skapa språkinriktad undervisning

2014-10-11 10.41.35

Jag har precis läst denna bok ”Språkinriktad undervisning” av Maaike Hajer & Theun Meestringa. Min första reflektion som dyker upp i huvudet är att det är en bok man måste läsa flera gånger och reflektera mellan varje gång. Boken innehåller mycket bra information som man måste bearbeta. Jag tror nästan att man behöver läsa ett kapitel i taget och sedan diskutera och reflektera tillsammans med några kollegor.

I inledningen skriver författarna att den lärare som fokuserar på planeringen av lektioner där kunskap, förmågor och språk kombineras får en undervisning som är språkinriktad och mest framgångsrik för eleverna.

Lärarna måste leda eleverna från ett vardagligt språk till ett mer skolrelaterat språk man menar då ett mer ämnesspecifikt språk eller fackspråk om du vill. Det är inget som finns naturligt hos eleven utan det är ett ansvar hos oss lärare att vägleda eleven i detta. Har vi dessutom elever med ett annat modersmål blir utmaningen ännu högre.

Författarna skriver vidare i boken att elevernas språk- och kunskapsutveckling är inte bara de enskilda lärarnas sak utan hela skolans. På vissa skolor samarbetar man över ämnesgränserna och skapar en språkpolicy. Det tror jag på. Med det menas inte att man prövar några få heta tips på lektioner, utan det måste vara en genomtänkt och genomarbetat röd tråd kring vad man menar med språkinriktad undervisning.

Man bör diskutera skillnaden på språkundervisning och språkinriktad undervisning när man skapar en språkpolicy. Ett gemensamt grepp från samtliga lärare där man arbetar för att lättare få syn på elevernas språkliga framsteg utformas. När man skapar en språkpolicy enligt författarna finns det några centrala direktiv att förhålla sig till.

  • Alla lärare bekräftar och förstärker elevens flerspråkiga identitet.
  • Alla lärare tillvaratar och aktiverar elevernas förförståelse.
  • Lärare ska veta hur man bygger upp inlärningen steg för steg.
  • Genom samarbete i lärarlaget ska skolans arbeta målmedvetet med att bygga ut skolspråket.

Att påbörja ett arbete eller ämnesområde ska man tänka motivation, förförståelse och interaktion. Författarna utgår från Jim Cummins fyrfältare då riktningen är emot ett skolspråk i tal och skrift.

2014-10-11 11.33.40

 

I första fältet startar man utifrån vardagsspråk. Man öppnar temat utifrån kända kontexter, aktiverar förförståelsen och man låter eleverna formulera egna frågor. I boken finns detta noga beskrivet med konkreta tips. Men även frågeställningar till dig som lärare hur man lägger upp en lektion som exempel.

Här kan ni se ett avsnitt med författaren Maaike Hajer som är mycket intressant.

http://www.ur.se/Produkter/182359-Spraket-bar-kunskapen-Maaike-Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.