Elever granskar appar kritiskt som de använder i undervisningen

Jag blev tyvärr inte uttagen i går på Teachmeet i Visby men jag lägger ändock ut min planering kring hur mina elever kritiskt granskat appar.

Eleverna som har testat detta går i årskurs 1,2 och 3.
Lektionens mål:
Träna på att vara kritisk och kunna utvärdera appar.
Lektionens syfte:
Pröva apparna Bornholmslek och Läs och förstå genom att kritiskt granska dessa.
Vilka förmågor tränas?
Kommunikativa förmågor som att kunna motivera, framföra och bemöta argument.
Procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera/sortera, att kritiskt granska.
Läroplanen:
Ur syftestexten för ämnet svenska.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
Vid lektionens start går man igenom med eleverna lektionens mål, syfte och vilka förmågor som kommer att tränas, så det vet vad som förväntas av dem och vad som ska tränas. Då går det att utvärdera måluppfyllelsen vid lektionens slut.
Efter det går jag igenom den stödstruktur som eleverna ska använda sig av när de utforskar apparna. De ska titta på;
 • Utseendet på appen (Layouten).
 • Utformning (Var det lätt att förstå hur man skulle spela?)
 • Spelen (Var själva spelen bra?)
 • Är appen en hjälp att lära sig läsa och stava?
 • Något övrigt kring appen?
 • Betygsätta appen med hjälp av fem solar.

Under varje rubrik kunde eleverna anteckna det som var bra, mindre bra och om det hade väckts några frågor. Vi samtalar om vad orden betyder, hur de ska redovisa sina tankar och reflektioner så alla vet vad de ska göra.

Efter det presenteras att de ska utforska appen Bornholmslek. Eleverna arbetar två och två. I slutet av lektionen samlar man in vad eleverna har kommit fram till och antecknar det på whiteboarden eller liknande. Samla även in de blad där eleverna har antecknat sina funderingar.

Vid andra lektionstillfälle går du återigen genom samma mål, syfte och vilka förmågor som ska uppfyllas. Man samtalar om första lektionstillfället och hur det gick. Ni går återigen genom stödstrukturerna som är samma vid detta tillfälle. Det ska vara samma elevpar som även arbetar denna gång och det är för att du som lärare ska kunna se progressionen hos eleverna både hur de samarbetar, diskuterar men även hur de redovisar sina resultat både muntligt och skriftligt. Vid detta tillfälle fick eleverna undersöka appen Läs och förstå. När eleverna har undersökt klart samlas ni och eleverna redovisar sina resultat. Du antecknar det eleverna säger på tavlan.
Vid tredje lektionstillfället 
Lektionens mål:
Att träna på att kunna kritiskt granska.
Att träna på jämföra likheter och skillnader och att kunna se vad som är förändringen.
Lektionens syfte:
Använda ett Venn-diagram för att kunna se förändringen i det kritiskt granskade apparna.
Vilka förmågor tränas?
Metakognitiva förmågan genom att reflektera, värdera, tolka och ha omdöme om.
Analysförmåga genom att kunna jämföra likheter och skillnader.
Kommunikativa förmågan genom att kunna samtala, diskutera, redovisa, presentera och kunna framföra och bemöta argument.
Procedurförmåga genom att strukturera och sortera samt kritiskt granska information.
Till lektionen har jag förberett ett papper där jag har målat ett Venn-diagram på. Detta var första gången mina elever stötte på ett Venn-diagram så jag fick börja med att berätta vad det var och vad man brukade använda det till. I ena cirkeln skulle eleverna sammanfatta vad de kom fram till vid första tillfället med appen Bornholmslek. I andra cirkeln skulle eleverna sammanfatta vad de hade kommit fram till vid andra tillfället med appen Läs och Förstå. Efter det skulle de jämföra och se vad som var skillnaden mellan första och andra tillfället. Det skulle de anteckna i mitten av Venn-diagrammet alltså vad förändringen var. När de var klara fick de redovisa och jag antecknade det de hade kommit fram till på tavlan.
Nu kommer det viktigaste när vi var klara med detta kunde vi börja reflektera i helklass. Hade eleverna nått lektionens mål? Hade de fått träna? Hade de används sig av förmågorna? Detta brukar vara det roligaste tycker jag som lärare då eleverna nu får syn på sitt eget lärande med stöd av mig.
Till sist fick de återigen pröva något nytt Exit Ticket efter en idé av Dylan Wiliam. Med hjälp av vanliga post-it lappar skriver eleverna vad de har tyckt om lektionen och fäster lappen på tavlan innan de går ut på rast. De skriver vad de har lärt sig, eller inte lärt sig, bra saker, mindre bra saker. Man kan kalla det en utvärdering och du som lärare får en snabb överblick över vad eleverna har tyckt om lektionen.

#SETT 2013

Jag har varit på många mässor, utbildningar, kurser och seminarium men sällan har jag fått så många intryck så att det har tagit dagar att smälta dessa. Förra veckan var det dags för #SETT 2013 i Kista. SETT- Skandinaviens mest intressanta mässa och konferens om det moderna lärandet i skolan enligt broschyren man fick vid mässans öppnande.

Jag kan hålla med om att det var en gigantisk mötesplats för det digitala lärandet. Massor av olika människor från hela Sverige möttes och diskuterade lärandet både högt och lågt. Jag insåg att jag ännu har mycket att lära mig om den digitala världen. Många intressanta möten skedde mellan gamla vänner och nya vänner som brinner för att utveckla sin undervisning tillsammans med sina elever. Jag hade förmånen att vara där och uppleva detta.

Jag var på en hel del seminarium under dessa två dagar och här är min lista över saker jag ska testa i min framtida undervisning.

 • Screencasting färgmarkera elevernas texter och ge feedback genom muntlig inspelning.
 • Titta på m.socrative.com vad är det?
 • Ta vara på mina möjligheter på Youtube.
 • Träna eleverna att klara motgångar.
 • De fem viktigaste psykologiska behoven som eleverna måste nå för att må bra trygghet, utveckling, betydelsefullhet, gemenskap, meningsfullhet hur ska jag utveckla det?
 • Titta in på kunskapshubben
 • Titta in på mattenauterna
 • Titta in på bibblis
 • Utveckla undervisningen så att eleverna kan maila till varandra eller släktingar faktauppgifter, skrivuppgifter..
 • Utveckla barnboksprojekt.
 • Kolla mentimeter
 • Starta i problemen och sedan färdighetsträna.
 • Lära mig Minecraft
 • Kolla vad poplett är
 • Hur gör jag QR-koder
 • Vad är fotobabble
 • Hur gör man loggljudbok?
 • Testa att göra prov genom SMS
 • Kolla scratch.
 • Testa GeoGebra.

Bra saker jag hörde under dessa två dagar som jag ska bära med mig i mitt framtida yrkesutövande.

 • Bra pedagogiska frågor som; Vad gör vi med pedagogiken? Barnen vill lära sig hur gör vi då?
 • Digitala + pedagogik = sant.
 • Lätt att fastna i tekniken men man får inte glömma lärandet och pedagogiken. Det tillsammans skapar lärandet.
 • Eleverna måste tänka och reflektera över andras svar.
 • Respekt för elevernas skapande.
 • Fastna inte i appträsket.
 • Viktigt att arbeta med riktiga uppgifter.
 • Alternativa verktyg kan lyfta eleverna.
 • Appen betyder ingenting förrän den sätts i ett pedagogiskt sammanhang.
 • Använde datorn i matematik då det blir fokus på matematik och eleven kopplar ifrån finmotoriken.

Jag vill varmt rekommendera denna mässa till alla mina kollegor. Håll utkik nästa år är det dags igen.