Det bultar och bankar…

I flera veckor har jag och mina elever pratat om människokroppen. Ett tacksamt ämne som de verkligen har gillat speciellt det som har med mitt föregående inlägg att göra. Men förutom snippor och snoppar har jag även undervisat eleverna om hjärtat, blodet och lungorna. Vi har pratat om vad som påverkar ens välmående såsom, motion  frisk luft, sömn, nyttig mat.

De har även själva forskat kring var sig ett organ som de ännu inte har redovisat för varandra. Men frågorna som de skulle besvara har de själva kommit på som exempel; Vad är organets syfte? Vad är organets funktion? Förekommer det sjukdomar i organet? De skulle dessutom forma tre frågor med 1, X, 2 alternativ som är kopplat till deras redovisning om organet. Frågorna sätter jag ihop till en tipspromenad. Faktatexterna har jag också fått som jag kopierar till ett kompendium som eleverna kan ta med sig hem och läsa på inför tipspromenaden. Det blir som ett ”prov” på arbetsområdet människokroppen.

Under inledningen av temat efter det eleverna hade format frågorna och valt organ arbetade de två och två med olika faktatexter. De diskuterade begrepp och svåra ord. En del använde ordböcker andra sökte på nätet eller bad helt enkelt mig att förklara. Detta lade grunden för deras faktatexter.

Jag hade dessutom hittat på att med en ballong och gipsbindor forma något som skulle likna hjärtat. När gipset hade torkat delade jag hjärtat mitt itu. Sedan har eleverna målat sitt hjärta med täckande färg. De har byggt upp hjärtat inuti med förmak, kammare, blodkärl och klaffar. Materialet de använt är lim, papper, sugrör och textil. De har diskuterat, samarbetat, kollat i sina anteckningar, tittat på nätet eller i faktaböcker om hjärtat. Till sist har de på nytt skrivit en kort text där de beskriver lilla och stora kretsloppet. Detta har gjort att de har befäst sin kunskap genom att repetera flera gånger. De har genom sitt skapande gått igenom lilla och stora kretsloppet flera gånger när de har infogat en del i taget i sitt hjärta.

Vilka förmågor har eleverna fått träna på? Vilka olika kanaler till lärande har eleverna fått använda? Har eleverna haft elevinflytande? Har eleverna kunna påverka sin undervisning?

Ja, jag kan säga ja, ja, ja på alla punkter. De har övat på flera olika förmågor såsom;

  • Föreslå lösningar.
  • Förklara och påvisa samband.
  • Samtala.
  • Diskutera.
  • Reflektera.
  • Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.

På så sätt har de också fått olika kanaler till själva lärandet genom lärarledd undervisning av mig. Begreppsbildning tillsammans med mig och klasskamrater. Skapat. Producerat text med respons av mig eller kamrater.

Elevinflytande har det också varit då de själva utformat frågor. De själva planerar sin redovisning. De själva föreslår provets utformning.

De har även påverkat sin egen undervisning genom att be eller önska om att få arbeta med människokroppen fast de skulle ha annan undervisning och jag har gått med på det.

Hjärtan 001

Hjärtan 002

Förundran

Jag har precis startat upp ett arbetsområde inom ämnet biologi. Vi kommer att gå in på människokroppens olika organ, hälsa och pubertet. Om eleverna hade fått välja hade de helst börjat med pubertet för det är ju så spännande. Men jag har börjat med hjärtat och blodomloppet.

Jag kan förundras över hur fascinerande eleverna tycker människokroppen är, de ligger flera steg före mig i sina frågor kring hjärtat, sjukdomar, blod och operationer. De har alla med sig egna upplevelser och erfarenheter kring detta ämne. Antingen har de legat på sjukhus själva eller så har de eller har haft en nära anhörig med problem i hjärtat.

Jag försöker besvara alla frågor som kommer upp. Biologilektionerna är nog även mina favoritlektioner då mina elever verkligen är aktiva med frågor och berättelser det är ingen elev som inte har något att säga.

Innan jag blev lärare hade jag arbetat många år inom olika områden som undersköterska vilket ger mig och även för eleverna en fördel. Jag har historier med mig som jag kan berätta de kan vara läskiga, spännande, sorgliga och roliga öden som jag har varit med om. Ögonen tindrar på mina elever och de vill att jag ska berätta mer visa, rita och beskriva på whiteboarden. Jag behöver inte uppmana eleverna att de ska anteckna de gör det helt av sig själva.

Det roligaste är begreppen. På min fråga om jag ska använda de latinska och medicinska orden på organen och sjukdomarna säger de JA!!! Så på min whiteboard kryllar det av latin och medicinska uttryck. Inte något som de behöver lära sig men de älskar det.

Jag tror att det är glädjen, spänningen över mina berättelser som blir drivkraften hos eleverna. Drivkraften att lära sig om människokroppen de svåra begreppen blir bonusen. Det får mig att tänka på hur viktigt det är att du som lärare är kunnig och påläst i det ämne du ska undervisa i. För är du det kan du med spännande, läskiga, sorgliga och roliga berättelser få eleverna precis vart du vill utan att du eller ens eleverna behöver anstränga sig.