Det ”Digitala skollyftet” om mig och mina mål.

Jag heter Ulrika Pettersson och är legitimerad lärare för år 1-6 samt förskola, förskoleklass och fritidshem. Jag är behörig att undervisa i Ma, Sv, Sv 2, Ke, Fy, Bi, Tk, Mu, Slöjd, Bild. Min digitala resa började för tre år sedan ungefär. Då jag läste en artikel om en lärare som arbetade med bloggar i undervisningen och jag kände att det lät spännande. Under den sommaren i min hammock låg jag och filosoferade hur jag skulle närma mig detta med bloggar så att både jag och mina elever skulle lära oss något.

Höstterminen startade och jag hade det läsåret en 5-6:a och jag nämnde det här med bloggar och undrade om de var intresserade. Om de var! Nu var det ingen återvändo. I samma stund läste jag om en utbildning som arrangerades av webbstjärnan och jag tänkte nu kör jag. Utbildningen hölls av Marie Andersson @opedagogen som sedan dess har varit en viktig vän och kollega i det utvidgade kollegiet. Detta resulterade i bloggen endreskolfreak.se som numera är nedsläckt då de eleverna nu till sommaren 2013 slöt och gick vidare till högstadiet men det har varit mycket lärorikt både för mig och mina elever, något jag aldrig ångrar att jag gav mig in på.

Under vårterminen 2012 gick jag och en kollega en högskoleutbildning mot skolbibliotek vid Borås bibliotekshögskola. Detta resulterade i sin tur i en Wiki som heter Oswaldendre. Jag har upptäckt att detta är stimulerande, roligt och lärorikt på alla nivåer. Så under nuvarande hösttermin 2013 ingår jag och en kollega samt elever i år 4-6 på Athene Fardhem i ett forskningsprojekt som handlar om digitalt lärande och kommunikation på engelska mot en skola i Kaliningrad, Ryssland. Det resulterade i följande blogg som heter gotkal3.se

Dessutom har mina egna elever i år 1-3 en egen blogg som heter storkis123.se som jag startade nu under hösten 2013. Då jag hade provat bloggar och fått blodad tand så vågade jag mig på Twitter, @UlrikaPetterss3 så för ett år sedan startade jag ett konto, något jag inte heller har ångrat. För där mötte jag likasinnade och de utvidgade kollegiet som har givit mig så mycket inspiration och nya idéer.

Mina mål

  • Utveckla den formativa bedömningen i min undervisning och synliggöra lärandet.
  • Utveckla elevernas läs- och skrivutveckling genom digitala medier.
  • Utveckla min undervisning genom att arbeta med genrepedagogik och cirkelmodellen.

Jag ser fram emot en gemensam resa med det utvidgade kollegiet och med mina elever.