Hur skapas ett team i klassrummet?

Jag har tidigare här på min blogg skrivit mina tankar om klassrumsmiljö och klassrumsklimat hur viktigt det är att det fungerar då det är grunden för en god lärmiljö. Jag hade förmånen att i går få lyssna på Urban Hansson från Skolkompaniet när han föreläste om ledarskap i klassrummet.

Han menade på att klassrumskulturen formas genom

  • Klimat och normer i elevgrupp
  • Struktur och rutiner på lektionerna
  • Lärarens ledarskap och agerande.

det tror jag också och att det finns många olika faktorer som kan hämma klimatet.

Klassen precis som ett arbetslag går i genom olika utvecklingsfaser där första fasen är tillhörighet och trygghet. Denna fas är viktig att den sätts första veckan på det nya läsåret. Efter en tid går man över i en fas som kallas opposition och konflikt för att man sedan gå över till tredje fasen tillit och struktur. Att få sin klass att komma till fas tre har man gjort ett bra jobb. Viktigt att man har en dialog i arbetslaget om vart man befinner sig i vilken fas med sin klass.

2015-03-16 09.30.31

Den första veckan är den allra viktigaste veckan på hela läsåret. Den ska vara välplanerad och genomtänkt. Urban Hansson hade ett hett tips och det var att skapa basgrupper för att motverka subgrupper (informella grupper) då de är svåra att bryta upp. Det kan även skapas solitärer (ensamma individer) som inte får någon tillhörighet och de menar han på är blivande mobbingoffer. Så skapa basgrupper så att alla elever får en tillhörighet. Basgrupper kan du sedan förändra över tid och en viktig träning inför vuxenlivet.

Förutom basgrupper vid läsårsstart behöver man sätta vissa rutiner och normer redan första veckan. Öva helt enkelt lektioner, träna eleverna i hur en bra lektion ska gå till. Gemensamma regler i gemensamma utrymmen.

Detta var bara en liten del av vad Urban Hansson tog upp under gårdagens föreläsning. Många viktiga och kloka tankar förmedlades och diskuterades. Det jag tar med mig är att jag återigen får bekräftelse på att trygghet, struktur, tydliga regler är en viktig grund att förstärka och utveckla för att skapa en god lärandemiljö.

Klassrumsstruktur del 2

 

Kloka ord av Anne-Marie Körling och jag kan bara hålla med. Mitt klassrum ska visa vad mina elever gör och producerar. Det eleverna har producerat ska jag som pedagog även hänga upp med respekt och hänsyn, och det gör jag genom att tänka till hur det ser bäst estetiskt tilltalande ut. Eleverna ska få känna sig stolta över vad de producerat. När det de producerat hänger där på väggen väntar jag på de samtal som jag vet kommer att förekomma där. Samtal om vad de har gjort, hur de har gjort och alla fina beröm de ger varandra om varandras alster.

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg har jag arbetat kring klassrummets struktur som inte riktigt har varit bra. Efter ett samtal med mina elever där jag presenterade ett förslag gjorde jag då slag i saken denna vecka, möblerade om helt enkelt. Ut åkte bänkarna in kom runda bord. Klassrummet blev större, mycket större med gott om plats. Samlingsmattan framför tavlan där vi nu ska samlas för lässtunder, samtal, reflektion och genomgångar. Sedan ska eleverna leta rätt på den plats man lär sig bäst på för att där arbeta med det man ska arbeta med. De gånger vi behöver sittplatser och bord till hela klassen för att de ska anteckna det jag skriver på tavlan kan vi dra fram två bord till utan problem.

Några av eleverna har redan varit och inspekterat och säger att de tycker klassrummet nu har blivit så fint. Jag är nyfiken och spänd över hur det ska gå, för jag chansar nu och går på min erfarenhet och magkänsla allt för att skapa ett så gott klassrumsklimat som möjligt för mina elever. För i mitt klassrum vill jag att det finns möjlighet till lärande för alla.

Klassrum 001Klassrum 002Klassrum 003Klassrum 004