Hushåll 1813

I sommar så passar jag på att gå en kurs vid Uppsala Universitetet som heter Teknik för pedagoger i förskola och skola. Jag passar på av flera olika anledningar. För det första är det roligt att plugga, för det andra behöver jag poängen för att utöka min behörighet i lärarlegitimationen och för det tredje jag kan fokusera på min kurs utan att behöva arbeta samtidigt.

En övning som vi genomförde var kopplat till hushåll då och nu. På ett vanligt enkelt papper fick vi skriva 1813 och sedan var det bara att sätta i gång att fundera på vad som symboliserar ett hushåll 1813, här är det ett förslag;

 

Hushåll 1813 I Lgr 11 sid 269 står det att undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleven ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Tillbaka till övningen som verkligen var bra, då man fick tänka till och rota runt i minnet. Hur var det nu på 1800-talet? Vad fanns det för maskiner? Fanns det el? Fanns bilen? och så vidare det är ju faktiskt inte för så länge sedan. Men det krävs ändock att du har förkunskaper för att genomföra en sådan här övning. Spontant när jag genomförde denna övning tänkte jag wow! Detta kan man göra med en årskurs 6. Men det är inte en övning jag skulle inleda med, utan eleverna måste få en chans att erövra kunskap om livsvillkoren under 1800-talet först.

Sedan fick vi rita en nya tankekarta och nu så skrev vi på papperets mitt hushåll 2013 i stället. Nu slås man av att grunden finns där, alltså samma innehåll såsom värme, förvaring, men att det har skett en otrolig teknikutveckling på 200 år.

När jag nu sitter här och skriver så blir jag tvungen att tänka om vad avser övningen och när det ska introduceras. För jag slås av att man visst kan genomföra denna övning utan att eleven har tillräckligt med förförståelse. Utan man kan göra på följande vis. Konstruera en hemläxa där eleven tillsammans men en mor- eller farförälder sätter sig ner och gör en tankekarta som heter ”Hushåll 1913” och en ”Hushåll 2013”. I interaktion med en närstående kommer eleven att öva på flera förmågor inom teknikämnet såsom;

  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

När eleven kommer tillbaka till skolan kan vi ha en diskussion över vad de har kommit fram till men även locka till nyfikenhet hur såg då ett hushåll 1813 ut? Nu har vi även chansen att koppla teknik med ämnet historia och arbeta tematiskt.

Citat ”Teknikundervisningen bidrar även till att uppmärksamma eleverna på vilken betydelse tekniken kommit att spela i människans liv, på gott och ont, vilket återigen motiverar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt”. Sid 124 Ur Teknikdidaktik av Veronica Bjurulf.

Eller med anledning av citatet kan denna övning vara en inledning på temat hållbar utveckling där eleverna kan utgå från hushåll eller hus och titta på hur ser utvecklingen ut vad avser bostäder. Vilket material använder man? Hur höll man värmen? Hur såg isoleringen ut? Är materialet vi bygger med miljövänligt?

Ja som ni ser, helt plötsligt hade jag flera ingångar till undervisning tack vare en enkel övning som heter Hushåll 1813.