Vad gör du egentligen?

Vad gör du egentligen nu på jobbet? Nu när ni inte har några elever. Denna fråga har jag fått många gånger bara under några få veckor. Varför då? Jo, jag har tidigare arbetat vid en kommunal skola men numera på en friskola. Anställningsformen skiljer då sig åt.

Är man anställd på en kommunal skola har man en ferieanställning vilket gör att man går på ledighet en vecka efter det eleverna har gått på sommarlov. Det beror på att man har 45 timmars arbetsvecka och har då arbetat in ledigheten under läsåret. 45 timmars arbetsvecka innebär 35 timmar som är förlagd på arbetsplatsen och 10 timmar i något man kallar för förtroendetid. Under förtroendetiden behöver man inte befinna sig på arbetsplatsen, utan är till för kompetensutveckling och liknande saker. Medan vid den friskola jag arbetar på nu har semesteranställning vilket innebär 25 betalda semesterdagar och man har 40 timmars arbetsvecka.

Vad gjorde jag då sista arbetsveckan i den kommunala skolan? Förutom inplanerade möten försökte man hinna plocka undan i klassrummet, sortera in dokumentation om elever och liknande arbetsuppgifter. Hade man inarbetad tid så kompade man ut. Efter ett läsår då man arbetar mycket oftast mer än 45 timmar i veckan så är man ganska trött och man behöver gå på ledighet. Sedan började man arbeta en vecka innan eleverna i augusti. Under den veckan skulle man hinna med obligatoriska möten, förbereda sitt eget klassrum, förbereda en grovplanering för undervisningens innehåll. Jag kan säga att det sistnämnda hade jag oftast bara en dag på mig att göra. OM jag inte hade gjort det under min ledighet på sommaren.

Nu har jag under ett läsår arbetat 40 timmar i veckan kan jag se klara fördelar med en semesteranställning. Jag kan även se skillnader. Jag ska här räkna upp några saker som skiljer sig mot den kommunala skolan.

 • Alla har arbetsförlagd arbetstid mellan 7.30-16.00
 • Få inlagda obligatoriska möten.
 • Jag som lärare har möjlighet att boka in föräldrasamtal, eller boka möten med mina kollegor efter det eleverna har gått hem.
 • Inga möten efter arbetstidens slut såsom utvecklingssamtal eller liknande.
 • Arbetskollegiet har möjlighet att tillsammans sitta ner och ha pedagogiska diskussioner efter det eleverna har gått hem.
 • Man arbetar under loven, vilket gör att man har möjlighet att träffas inom arbetslaget och diskutera pedagogiska frågor. Under höstlovet kan man om man vill förlägga alla utvecklingssamtal.
 • Åka på fortbildning under lovet.
 • Läsa aktuell forskning eller annan relevant litteratur under arbetstid.
 • Jag får tid till att planera långsiktigt både enskilt och tillsammans med mina kollegor.
 • Städa, sortera och strukturera i klassrum och i andra övriga lokaler.
 • Kompetensutveckling.
 • Jag kan ta ledigt stort sätt när jag vill under läsåret.

Som svar på frågan ”Vad har du gjort nu i skolan utan elever”? ska jag försöka illustrera för er följande; Vid vår skola slöt eleverna den 13 juni.

Första veckan

 • Två gemensamma utvärderingsdagar för alla personal inom skolan.
 • Städat och möblerat om i klassrummet efter det jag har bott in mig i det under detta läsår. (Nyanställd i augusti på denna skola 2013). Nu vet jag hur jag vill ha det strukturerat för att skapa bästa inlärningsmöjligheten för mina elever.
 • Sorterat i elevmaterial, strukturera, markerat upp material i ämneskategorier. Flyttat material till andra klassrum där det behövs bättre.

Andra veckan

 • Skrivit in två nya elever på skolan.
 • Samlat ihop och flyttat över information och dokumentation på mina treor som till hösten blir fyror.
 • Flyttat över dokumentation på de övriga eleverna i rätt årskurs och förberett för nya läsåret.
 • Fixat material såsom förvaringslådor, pärmar, planeringar för den nya eleven jag får till hösten.
 • Gått igenom mina elevers individuella planering och förberett till skolstart.
 • Städat biblioteket på skolan.
 • Hjälpt min kollega att sortera matematikläromedel och matematikmaterial.
 • Skapat eget material som är kopplat till Nya språket lyfter som jag ska använda i höst.
 • Jag och min kollega har tittat över inköpen av läromedel.
 • Jag har hjälpt mina kollegor på fritids med planering och städning av lokaler.
 • Träffat en eventuellt blivande kollega till hösten.

Tredje veckan

 • Planerat en presentation.
 • Samtalat med en rektor om en kommande föreläsning jag ska hålla i augusti.
 • Laminerar, och iordningställer ett läromedel som jag ska använda till hösten.
 • Besökt seminarier på Almedalsveckan och samtalat med kollegor i skolfrågor.
 • Beställt allt läromedel till hösten.

Som ni ser så är det inte svårt att få tiden att gå. Men allt detta jag har gjort sedan eleverna slöt hade jag aldrig hunnit göra om jag hade haft en ferieanställning. Jag går nu snart på semester i nästa vecka och ska ha fyra veckors ledigt. Under dessa veckor kan jag koppla av och veta att jag är förberedd för skolstart i augusti. När jag dessutom börjar arbeta har jag två veckor till mitt förfogande innan eleverna kommer den 19 augusti.

Men det allra bästa är att jag har sparat lite semester för att i höst kunna åka till Afrika i tre veckor. Jag hoppas att ni nu har fått svaret på vad jag har gjort dessa dagar utan elever.