Min kejsare har alla sina kläder på det lovar jag

Nu måste jag skriva igen och ha några synpunkter på vad andra har skrivit, tyckt och tänkt. Men innan jag kommer att ha synpunkter på Joel Rudnerts artikel om ”The Big 5 saknar tyngd” i senaste numret av Pedagogiska Magasinet måste jag bara klargöra vad jag står någonstans vad avser The Big 5.

Första gången jag kom i kontakt med The Big 5 och Göran Svanelid var faktiskt på grund av ett tips från en kollega. Min nyfikenhet väcktes och jag började kolla på nätet och hittade olika artiklar kring detta. Redan vid första titten var det något som tilltalade mig och jag beslöt mig för att snoka vidare. Snart hade jag satt mig in i de fem övergripande förmågorna och tänkte wow, detta kan ju vara något för mig och mina elever.

Vid denna tidpunkt satt jag hemma och försökte författa pedagogiska planeringar. När jag kom till punkten förmågor som ska utvecklas tänkte jag varje gång, det var då sjutton vad de ska vara krångligt skrivet och hur ska mina elever fatta. Till saken hör att mina elever är inga ”grönisar” på läroplan, mål, syften, bedömningar osv. Då de har haft mig som lärare i fem år så lovar jag er att Lpo 94 kunde de lika bra som jag. Men nu var det då dags att nöta in Lgr 11 och förmågor som ska utvecklas i stället.

I bland kommer man bara över en information av en slump som sedan visar sig bli en fullträff. För så blev det för mig och mina elever vad avser The Big 5. Så sagt och gjort vid planeringen av en ny pedagogiska planering och i skrivandet kom jag återigen till punkten förmågor att utveckla. Då kunde jag genast se ett samband, en röd tråd mellan syftet, målet, bedömningens inriktning, och hur undervisningen skulle bedrivas med ”hjälp” av Görans Svanelids kategorisering av de fem övergripande förmågorna som ska utvecklas. Jag hade dessutom lättare att förklara för eleverna vilka förmågor som skulle utvecklas och hur de skulle göra samt vad och vilka förmågor som skulle bedömas.

Eleverna i sin tur förstod vad jag sa när vi tillsammans gick igenom den pedagogiska planeringen för temat eller ämnet som jag planerat. Då det är enklare att beskriva som exempel följande; Genom din metakognitiva förmåga kommer du att träna på att välja mellan olika strategier när du ska lösa olika matematiska uppgifter vid problemlösning. Eller Genom din kommunikativa förmåga kommer du att träna på att muntligt motivera och redogöra för hur du har tänkt när du genomförde det här experimentet. Än att jag ska säga följande; formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Lgr 11 sid. 62) Eller genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.(Lgr 11 sid 112). Jag tror ni fattar.

Det var den pedagogiska planeringen men så kommer den andra delen som kanske gör detta verktyg ännu bättre. När eleverna ska få syn på vilka förmågor de har utvecklat och de ska värdera sig själva. Ta denna enkla översikt som exempel.943294

Jag kopierade var sig ett exemplar till eleverna och laminerade kopian. Efter en lektion eller vid ett avslut på ett tema så får eleverna en kopia och en overheadpenna. Några egna minuter till eftertanke och de stryker med pennan över de förmågor de tycker att de har tränat på. När det är klart får de jämföra med varandra och motivera varför de har valt som de har gjort. Första gången mina elever gjorde detta var deras spontana reaktion wow, vad mycket jag har tränat på bara under en endast lektion. Detta säger väl en hel del.

Sedan har det bara rullat på och massor av fantastiska idéer har jag berikats med av alla kollegor på Facebook i The Big 5 gruppen. Men även TheBig6 | #visombärenförmåga tillsammans med mina elever har vi diskuterat bedömning, hur de ska bedömas, osv. och som verktyg för att synliggöra lärandet har vi använt oss av The Big 5.

Så att påstå enligt författaren Joel Rudnert i sin artikel i senaste numret av Pedagogiska magasinet  att inte The Big 5 utgår från ämnesspecifika förmågor som avslutar kursplanernas syftestexter är att häda i kyrkan. Min kejsare har alla sina kläder på det lovar jag och dessutom är det blandat både nytt och gammalt. Jag brukar säga att man inte ska underskatta elevers förmåga att förstå. Nu vill jag bara säga underskatta inte alla dessa kloka lärare som arbetar med detta. Jag tycker det är fräckt att påstå att inte vi skulle begripa att använda läroplanen så som den är avsedd att användas. Men för att synliggöra lärandet behövs i bland en fullträff och i det här fallet är det The Big 5.