#Almedalen dag 2

Dagen började på Barnrättstorget där seminariet ”Tillgängliga lärmiljöer” skulle hållas. Myndigheten för delaktighet och Region Gotland var närvarande. Region Gotland berättade om den satsning som nu genomförs inom regionen kring tillgängliga lärmiljöer. BEO inledde seminariet och jag twittrade för fullt.

Man lyfte även fram att det är viktigt med förankring i hela styrkedjan när man ska genomföra förändringar. Det får mig att fundera över hur förankringen ser ut? Det beror på vem som har lyft frågan tror jag.

Något annat man lyfte och som man ofta glömmer bort att tillgängliga lärmiljöer är inte bara i klassrummet utan på skolgården, omklädningsrum, idrottshallar, matsal och korridorer.

Jag fortsatte sedan till seminariet ”Har vi råd att förlora var tredje elev?” som arrangerades av Sveriges Psykologförbund. Då var jag tvungen att twittra igen.

Även vid detta seminarium betonade man att elever måste bli sedda? Det får mig att fundera på vad betyder det? Hur definierar vi ”att bli sedd”? Är det ett samhällsproblem i dag att elever/barn inte känner sig sedda.

I full fart lämnade jag Campus Gotland för att åter vara tillbaka på Barnrättstorget på Gotlands konstmuseum. Du var det dags för seminariet ”Hur förebygger skolor kränkningar mot elever?”

När man lyfte även vid detta seminarium att elevhälsan behöver vara tillgänglig. Det vill säga de behöver befinna sig ute i verksamheten. Fritidshemmens verksamhet behöver också ses över vad avser tillgänglighet.

De lyfte även detta med kränkningar på sociala medier. Kränkningar sker mycket på fritiden men kränkningarna hänger ofta ihop med skolan vilken innebär att vi inte kan säga att det rör inte oss. Det är vårt ansvar. Medan man kan inte kräva att lärare ska befinna sig på nätet på sin fritid för att se vad ungdomar håller på med.

Många tankar snurrar runt i huvudet och jag kan bara konstatera att det finns mycket att arbeta med ute i våra verksamheter.